Usnesení z jednání rady obce č. 31/2012 ze dne 16.8.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 31. Schůze RO Tvrdonice
– z celkových nákladů 111.970,- Kč za spotřebu plynu – 50 % nákladů uhradí obec a zbývající část
  bude rozpočítána dle výměry bytů jednotlivým nájemníkům
– žádost Nový Jan + Navrátil Mutěnice na provoz kolotočů na slavnosti a hody 2013
– žádost o prodloužení smlouvy na byt na nové škole ve dvoře pro Ratajského Luďka na dobu 5ti let
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o umístění bytové jednotky manželů Raisových na ul. Kostická. Žádost musí být projednána
  s projektantem
 
3. Informace
 
– rada obce ukládá starostovi zjistit stanovisko okolních obcí na likvidaci biologického odpadu a podle
  toho budou zajištěny nádoby na tento odpad
 
Milan Trecha, místostarosta obce                              Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář