Usnesení z jednání rady obce č. 29/2016 ze dne 08.07.2016

 

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 29.schůze RO Tvrdonice
-přijetí dotace z rozpočtu JmK na akci Podluží v písni a tanci 2016
-přijetí dotace z rozpočtu JmK na akci Oprava střešní krytiny na budově MŠ Tvrdonice
-žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt od p. XXXXX k 31.7.2016
-návrh na rekonstrukci WC a umýváren v areálu MŠ Tvrdonice od firmy Drábek, Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů

Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce