Usnesení z jednání rady obce č. 29/2020 ze dne 23.3.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 29. schůze RO Tvrdonice

-nabídku deratizačních prací od firmy Krásná –provedení deratizace  potrubí ve všech ulicích obce, provedení deratizace v objektech obce Tvrdonice

-prodloužení uzavření MŠ Tvrdonice do odvolání

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o prodej obecních pozemků od firmy Jižní Morava Tvrdonice – bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu obce

 

3.Informace

-informace JSDH Tvrdonice, ohledně zástupce velitele JSDH