Usnesení z jednání rady obce č. 27/2020 ze dne 12.3.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 27. schůze RO Tvrdonice

-žádost o umístění stánků s občerstvením na koncertu skupiny   Olympic p. Koryčánek

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – RGW – přípojka   Čech

-návrh na vyplacení příspěvku na ošatné pro zaměstnance, uvolněné   a neuvolněné členy zastupitelstva, kteří zastupují obec na veřejných občanských obřadech

-návrh na zakoupení tabletů pro zastupitele obce

-žádost o povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les – jedná se o 2   ks stromů, důvodem je stavba přečerpávací stanice na ul. Slovácká

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-nabídku na odprodej pozemků od p. B.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. M.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. H.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. S.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. G.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. B.

-žádost o koupi stavebního pozemku – p. Z.

 

 

Milana Trecha, místostarosta obce         Zdeněk Tesařík, starosta obce