Usnesení z jednání rady obce č. 25/2012, ze dne 22.3.2012

Zápis z rady obce konané dne 23.3.2012

Obec Tvrdonice