Usnesení z jednání rady obce č. 23/2019 ze dne 31.12.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 23.schůze RO Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p.L. na byt na budově obecního úřadu

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p.S. na byt na ZS Tvrdonice

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Tvrdonice na období 2021-2023

-Rozpočtové opatření č. 10

-Smlouvu o pronájmu TNS areálu – Film+music production s,.r,.o. na akci skupiny Jelen + IMT Smile

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů