Usnesení z jednání rady obce č. 21/2011 ze dne 22.12.2011

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 21. schůze RO Tvrdonice
– návrh rozpočtového opatření č. 3/2011
 
2. Rada obce bere na vědomí

– zprávu o průběžném plnění úkolů

 Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář