Usnesení z jednání rady obce č. 19/2011 ze dne 23.11.2011

1. Rada obce schvaluje
 
– Program jednání 19. Schůze RO Tvrdonice
– Návrh na zvýšení stočného na 31,- Kč/m3 bez DPH. Za vývoz TKO zvýšení na 500,- Kč
  za občana
– Odměnu pro ředitelku MŠ Zlatu Mrlákovou
– Žádost o vyplacení odměny pro kulturní komisi ve výši 3.000,- Kč
– Žádost o uzavření MŠ v době vánočních svátků tj. od 23.12.2011 do 2.1.2011
– Žádost o pronájem obecních pozemků par.č.3309/248 a 247
– Žádost na příspěvek na vybudování vjezdu pro Muchovou Evu a Balážovou Helenu,Padělky 24
– Plán inventur pro rok 2011 a schválení invent. Komisí
– Žádost o odkoupení pozemků par.č. 635/1-123m2 a 3187-11m2. Žádost podal
  RWE Transagas
– Žádost o uzavření nové smlouvy mezi RWE Transgas a obcí Tvrdonice.Jedná se o sdružení
  stávajících smluv do jedné smlouvy
– Žádost o provozování lunaparku na 2012. Žádost podala firma Nový-Navrátil LTZ.
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– Zprávu o průběžném plnění úkolů
– Žádost o uzavření prac.smlouvy pro Lucii Zugarovou, Tvrdonice
 
3. Informace
 
– Návrh za změnu viničních tratí
 
Milan Trecha, místostarosta obce                          Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář