Usnesení z jednání rady obce č. 18/2015 ze dne 27.10.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 18.schůze RO Tvrdonice

-návrh plánu inventur na r. 2015

-prac.poměr na dobu neurčitou pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-prac.poměr na dobu neurčitou pro ředitelku ZŠ Tvrdonice

-odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice

-žádost o opravu názvu školy – Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace¨

-cenový rozpočet na opravu křižovatky Chalupy od firmy Likomstav

-mimořádnou dotaci pro Sokol Tvrdonice

-cenovou nabídku na zastřešení pódia od firmy Autoplachty Spektrum

-žádost p. Rybára o slevu na stočném z důvodu práce mimo obec

-žádost p. Balgy o slevu na stočném z důvodu chovu koní, kteří jsou využíváni pro akce, které obec pořádá

-žádost p. Rabušicové o ukončení nájmu, která pozemek již nevyužívá

-žádost o příspěvek na BABYBOX

-Smlouvu o nájmu části nemovitosti –T-Mobile /s připomínkami

-nabídku na vyčištění „Větrolamu – příjezdová cesta k firmě Frujo“ od firmy Romské sdružení Hodonín

 

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-stížnost p. Vališové na střelbu děl

 

3.Informace

-Obecní ples proběhne 9.1.2016

-Upozornění od p.Holešinského, týkající se rozhodnutí CET 21

-Info o rozmístění a označení přechodů a zrcadel a dopravního značení v obci

Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce