Usnesení z jednání rady obce č. 12/2019 ze dne 29.5.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 12.schůze RO Tvrdonice

-rozpočtové opatření č. 2

-žádost o finanční příspěvek pro Mužský sbor Tvrdonice-Kostice na ozvučení akce „Setkání mužáckých

sborů na Podluží“

-Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav

-výměnu ventilů na závlahovém systému na fotbalovém hřišti a proplacení faktury

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice¨

-nabídku od firmy J2L Consult na úpravu zastřešení jeviště – areál TNS

-nabídku prací – sečení v katastru obce od firmy Romské sdružení Hodonín

-nabídku na odvoz zeminy od firmy Polach /malý rybníček před areálem TNS/

-návrh na odměnu pro velitele JSDH Tvrdonice

-vyúčtování občerstvení a hudby na akcích Fotbalový turnaj + dětský den

-žádost o pronájem nebytových prostor – firma Drábek

-očkování proti klíšťové encefalitidě pro zaměstnance obce

-rozdělení výtěžku z akcí, konaných v obci na charitativní účely

-odměnu za nátěr multifunkčního hřiště

-žádost o zakoupení nové zakrývací plachty pro dětské hřiště – ul. Družstevní

-návrh na odměnu za vedení kroniky obce

-ceny pronájmu slovácké chalupy od 1.1.2020

-prodej a koupě pozemků – p. V.

-Smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a firmou Poradíme Vám

-Smlouvu o dílo 309/19 Obec Tvrdonice + Modrý projekt

-zadání poptávky na nacenění náměstíčka „Na kopečku“

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o koupi pozemku p. Č.

-žádost o odkup pozemku p. R.

 

3.Informace

-nabídka na odkup RD p. S. za účelem vybudování muzea obce

-nabídku na odkup pozemku pro uložiště zeminy pro obec