Usnesení z jednání rady obce č. 12/2011 ze dne 9.6.2011

OBEC TRDONICE
Rada obce
 
 
 
Usnesení z jednání rady obce č. 12/2011 ze dne 9.6.2011
 
 
 

Rada obce schvaluje

 

Program jednání 12. schůze RO Tvrdonice

Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky par.č. 2215/8, 3312/82, 3314/96, mezi firmou Telefonica Czech Republic a.s. a Obcí Tvrdonice

Žádost o pronájem areálu TNS pro Ondřeje Stibůrka, Marka Bartoše na 1.7.2011 od 19.hod. do 3.00 hod., za částku 4.000,- Kč.

Žádost ředitelky MŠ Tvrdonice, Zlaty Mrlákové o odměnu ve výši 13.000,- Kč

 
 
 

Rada obce bere na vědomí

 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Žádost o odkoupení hudebního nástroje – tuba. Žádost podal p. Jan Bartoš, Lanžhot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce                                        Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář