Usnesení z jednání rady obce č. 1/2014 ze dne 13.11.2014

1.Rada obce schvaluje

– program jednání 1.schůze RO Tvrdonice
– žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku – provozovna kadeřnictví,podala
  sl. Kalužíková
– žádost o výpověď z nebyt.prostor na zdravotním středisku- textil, podala p. Cinádrová
– žádost o provedení desinfekce a deratizace kanalizace firmou Krásný
– žádost ZŠ Tvrdonice o odměnu pro ředitelku školy
– žádost MŠ Tvrdonice o odměnu pro ředitelku školky
– žádost MŠ Tvrdonice o uzavření školky v době od 19.12.2014-5.1.2015
– žádost o vyplacení odměn pro členy kulturní komise
– nabídku za zabezpečení budovy MŠ Tvrdonice /p.Blažek
– žádost o prodloužení termínu výstavby silnice ul. Lesní z důvodu klimatických podmínek – Likomstav
– nabídku na vyčištění kanalizační stoky od firmy „Romské sdružení Hodonín“
– žádost o slevu na stočném pro p. Balgu Pavla
– změnu č.2 o dílo mezi obcí Tvrdonice a AR projekt s.r.o. na provedení územního plánu Tvrdonice
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o byt na zdravotním středisku – podala p. Hlaváčová
– žádost o umístění dopravního zrcadla na křižovatku Svárov-Rybáře, podala p. Holešínská
– nahlášení rekonstrukce RD p. Litavského
– žádost o přidělení obecního bytu – podal p. Salajka
 
Milan Trecha, místostarosta obce
Zdeněk Tesařík , starosta obce

Napsat komentář