Usnesení RO z 11.10. 2006

Usnesení č

Usnesení
č. 35 ze schůze RO konané dne 11. října 2006


RO
bere na vědomí


kontrolu
úkolů
informaci
starosty o přípravách výstavy loutek ve
Tvrdonicích
žádost
pí. Hany Baťkové, ul. Kostická, o přidělení

obecního bytu (zařazena do evidence)
vyúčtování
hodů 2006


RO
schvaluje


uhrazení
honoráře 5.000,-Kč za koncert v místním
kostele k 65. výročí vysvěcení kostela

žádost
pí. Vraťky Netopilíkové o prodloužení
nájmu bytu do 30.11.2006
žádost
o příspěvek na úpravu vjezdu k rodinnému
domu p. Radka Salajky, ul. Příční (2.500,-Kč)

žádost
MŠ Tvrdonice o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídě (počet 28 v každé třídě)

žádost
Juda Tvrdonice o přidělení prostoru tělocvičny na staré
škole
úpravu
nájmu za ordinaci u dětského lékaře na
zdravotním středisku a to 250,-Kč/m2 / rok
zvýšení

měsíčního nájmu zubní ordinace o 500,-Kč
za měsíc od 1.11. do 31.12.2007
prodej
kuchyňské linky z bytu MUDr. Beránka za cenu
5.000,-Kč


RO
ukládá

finanční
komisi kontrolu vyúčtování hodů 2006 i s účty!Napsat komentář