Usnesení RO š.28

Usnesení č

Usnesení č. 28 ze schůze RO konané dne 17.
května 2006

 

 

RO bere na vědomí

 

–        
kontrolu úkolů

–        
zprávu kronikáře obce p. Martušky za rok 2005

–        
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Tvrdonice za rok 2005

–        
výroční zprávu ZŠ Tvrdonice za rok 2005

–        

inspekční zprávu z inspekce konané v ZŠ Tvrdonice

–        
zprávu ředitelky ZŠ Tvrdonice Mgr. Brabcové o stavu školy

–        
povolení revitalizace národopisného areálu – oprava hlediště

–        

žádost p. Gála, ul. Nová, o svedení odvodňovací drenáže do
kanalizačního řádu (podmáčí mu dům)

–        
informaci starosty o komáří kalamitě

 

 

RO schvaluje

 

–        
žádost p. Baťky Josefa, ul. Vinohradní o protlak a připojení
kanalizační přípojky do kanalizačního řádu

–        
smlouvu o dílo č. 04/2006 – Tesařství Straka

–        
finanční příspěvek p. Netopilíkovi, ul. Týnecká, na
rekonstrukci kanalizačního odpadu v částce 2.144,-Kč

–        

žádost p. Hrubého Luďka o zřízení parkovací plochy před svým
domem na ul. Trávníky

–        
příspěvek na dopravu souboru Pomněnka do Boleradic (2.500,-Kč)

–        
předběžný souhlas na koupi repelentu na komáry po 1 ks do
každého domu

–        
odměnu pro kronikáře obce p. Martušku v měsíci červnu
(7.000,-Kč čistého)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

Jiří Fojtík

místostarosta

 

Napsat komentář