Usnesení RO č. 4

Usnesení č. 4 ze schůze RO konané dne 7. prosince 2006

RO bere na vědomí :

Kontrolu úkolů
Nabídku MUDr. Pavla Kosíka na zřízení ordinace praktického lékaře
Vyjádření PČR DI Břeclav na zřízení autobusových zastávek na ulici Týnecká
Žádost mateřského centra Slunéčko o dotaci na činnost
Nabídku p. Kosíka a Fy Agrofood na úklid sněhu v obci
Program na zasedání obecního zastupitelstva jak jej předložil starosta obce

RO schvaluje :

Smlouvu mezi JmVAK o dodávce pitné vody pro obec Tvrdonice na rok 2007 v ceně 26 Kč za m3 vody – cena bez DPH
Používání obecního znaku na rodokmeny vypracované p. Nádeníčkem, Hustopeče
Slevu na přípojku internetu pro ing. Polách Pavel, Týnecká, Tvrdonice
Pana Kosíka Cyrila na úklid sněhu v obci , bude proplácena náhrada za spotřebovanou naftu
Odměnu pro kronikáře obce pana Martušku Josefa
Odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice mgr. Brabcovou Pavlínu
Finanční dar pro starostu obce za mimořádnou aktivitu při likvidaci následků povodní
Ustavení a složení komisí při Obecním úřadu Tvrdonice

RO ukládá :
Starostovi obce připravit změnu územního plánu obce Tvrdonice
Starostovi obce zaslat odpověď ing. Zigáčkovi,Prušánky o průmyslové zóně

RO neschvaluje :
Příspěvek na na parkovací plochu před RD manželů Litavských,Plynárenská, Tvrdonice

RO navrhuje :
Poplatek za likvidaci TKO v obci ve výši 400 Kč na občana, u občanů starších 65 let ve výši 350 Kč.
Poplatek za kabelovou televizi ve výši 1200 Kč za kalendářní rok.

Napsat komentář