Usnesení RO č.3 ze 30. 11. 2006

Usnesení č. 3 ze schůze RO konané dne 30. listopadu 2006

RO bere na vědomí :

Kontrolu úkolů

Dopis JMKÚ Brno o exhumaci hrobú německých vojáků padlých ve 2. světové válce

Dopis p. Anny Kubíkové o programu vysílaném v kabelové televizi

Nabídku firmy Autodoprava Petr Balga, Tvrdonice na úklid sněhu v obci

RO schvaluje :

Žádost p. Romana Mráze o 0dpracování 100 hodin v rámci mediačně aprobační služby

Stavbu 2178 – přípojky k sondám PZP Tvrdonice

Stavbu likvidace starých sond MND Hodonín

Sponzorskou smlouvu mezi Frujo a.s. Tvrdonice a OÚ Tvrdonice

Odměny pro ředitelky MŠ Tvrdonice a ZŠ Tvrdonice

Příspěvek na vybudování vjezdu do RD p. Janulík František, Týnecká , Tvrdonice

Přidělení obecního bytu manželům Balcarovým

Pronájem garsoniéry pro mgr. Burešovou Věru po dobu trvání pracovní smlouvy učitelky ZŠ Tvrdonice

Kronikářem obce mgr. Trčkovou Vlaďku

RO nedoporučuje :

Sloučení 2. tříd ZŠ Tvrdonice

Prodej akcií České spořitelny, tuto nabídku předává k projednání Zastupitelstvu obce.

Napsat komentář