Usnesení RO č.26

Usnesení č

Usnesení
č. 26 ze schůze RO konané dne 5. dubna 2006


RO
bere na vědomí


kontrolu
úkolů
informaci
starosty o volbách do poslanecké sněmovny parlamentu
ČR, rozdělení okrsků – konání 2.6. a 3.6.
2006

rozprava
o pronájmu dvou volných bytů – předvolání
se zájemci na další radu obce (20.4.2006
v 17:00 hod.)
přípravy
TNS, opravné práce v areálu, zastřešení

jeviště
informaci
o povodních podali p. Tesařík a p. Fojtík
přípravy
oslav Osvobození obce Rudou armádou (13.4.2006)RO
schvaluje

žádost
MŠ Tvrdonice o proplacení práce logopedické

asistentky za rok 2005 (částka 5.600,-Kč z rozpočtu pro
MŠ)
finanční
návrh p. Straky na zastřešení jeviště
v areálu TNS (předběžná cena 646.542,-Kč)

rekonstrukci
malé slovácké chaloupky………………………………….

Jiří Fojtík

místostarostaNapsat komentář