Usnesení RO č. 21

Usnesení č. 21 ze schůze RO konané dne 12. prosince 2007


RO bere na vědomí :


-Kontrolu úkolů
-žádost občanů o televizní vysílání stanice NOE a předává k projednání zastupitelstvu obce
-vyjádření paní Marie Kipfer- Balgové k prodeji pozemku a předává k projednání zastupitelstvu obce
-oznámení o demolici RD Chalupy 5 a souhlasí s ní. Demolici byla povolena MěÚ Břeclav , pro p. Bobál Marek a paní Janulíková Ivana
RO schvaluje :


-příspěvek na vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domku panu Františku Bartoškovi,Rybáře,Tvrdonice
-finanční dar starostovi obce
-zaměstnání p. Brychty,Poláka,Matevského na dobu určitou – to je do 31.3.2008 na práce v obci
-pronájem obecních pozemků p.č. 739, výměra 460 m2, výše nájmu 25 kč/m2 , p.č. 740, výměra 460 m2, výše nájmu 25 Kč/m2, p.č. 1010, výměra 24 m2, výše nájmu 25 Kč m2, p.č. 3312/97, výměra 2190 m2, výše nájmu 4 Kč/m2, na dobu 5 let /od 1.12.2007 do 30.11.2012/ pro PALE s.r.o. Sadová 58 , Kostice.

Napsat komentář