Usnesení RO č. 20

Usnesení č. 20 ze schůze RO konané dne 29 listopadu 2007


RO bere na vědomí :


-Kontrolu úkolů
-ceny – vodné 29,43 Kč/m3 a stočné 30,52 kč/m3, vydané společností JmVAK Břeclav pro rok 2008
-pořádání Tříkrálové sbírky v obci. Sbírku organizuje a pořádá Biskupství Brněnské,Petrov 8,Brno
-nabídky firem Tempos a.s. Břeclav a Hantály a.s. Velké Pavlovice na odvoz a likvidaci odpadů v obci
RO schvaluje :
-uzavření MŠ Tvrdonice v době od 24.12.2007 do 2.1.2008
-připojení kanceláří a sociálního zařízení firmy Dion CZ s.r.o. na obecní kanalizaci
-dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti uzavřenou mezi PČR OO Břeclav a OÚ Tvrdonice
-slevu stočného pro Hospodu na hřišti.
-příspěvek na natočení CD mužského sboru Tvrdonice-Kostice ve výši 15.000 Kč.
-povolení průjezdu vozidel Dion CZ s.r.o. po komunikaci mezi obcemi Tvrdonice a Kostice u PZP Tvrdonice
-příspěvek na materiál na zbudování chodníku před rodinným domkem pro p. Františka Maděryče,Týnecká 81,Tvrdonice
-program zasedání zastupitelstva obce , které se bude konat 13.12.2007 tak jak jej přednesl starosta obce


RO neschvaluje :
-umístění reklamního poutače Kavárna u Melišů,Týnec na zeď u rodinného domku p. Josefa Rabúcha

Napsat komentář