Usnesení RO č. 2 z 16.11. 2006

Usnesení č. 2 ze schůze RO konané dne 16. listopadu 2006

RO bere na vědomí :

Kontrolu úkolů

Žádost SDH Tvrdonice o poskytnutí finančního příspěvku na činnost SDH Tvrdonice

Žádost Mazala Jozefa,Padělky 11,Tvrdonice o přidělení obecního bytu (zařazen do evidence)

RO schvaluje :

Přidělení obecního bytu – garsoniéra pro Mgr. Burešová Věra, učitelka ZŠ Tvrdonice

Vánoční a novoroční slevy pro vybudování nových přípojek pro kabelovou televizi a internet v obci a to v částkách 1.500 kč kabelová televize a 1.000 kč internet v době od 1.12.2006 do 15.1.2007

Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor pro Mrláková Veronika, Písečná 534, Hrušky , do 30.6.2007, jedná se o prostory kosmetického salonu

Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor pro MUDr. Burýšek Petr k datumu 1. březen 2007

Úhradu nákladů za pobyt ve stacionáři Seniorprojekt s.r.o. Pasohlávky pro Sopůšková Růžena, částky bude OÚ vrácena formou splátek

Pravidelné vysílání kabelové televize – vždy ve středu v 17.00 hodin bude vysílán pořad z archívu obce a z archívu ostatních obcí regionu Podluží a města Břeclav.

Napsat komentář