Usnesení RO č.14

Usnesení č. 14 ze schůze RO konané dne 7.července 2007.
RO bere na vědomí :


-Kontrolu úkolů


RO schvaluje :


– vybudování vjezdu do objektů ZEFA Tvrdonice přes pozemek p.č. 1794 k.ú. Tvrdonice pro p. Radomíra Křenovského.

Napsat komentář