Usnesení RO č. 13

Usnesení č. 13 ze schůze RO konané dne 21 června 2007.
RO bere na vědomí :


-Kontrolu úkolů


-metodickou návštěvu v místní knihovně a zprávu o této návštěvě

RO schvaluje :


-Stavbu 7122 Rekonstrukce odlučovačů oleje PZP Tvrdonice
-odměnu pro ředitelku MŠ p. Zlatu Mrlákovou
-příspěvek na zbudování chodníku ve výši 10.000 Kč pro paní Kolibovou Miroslavu, Týnecká 95, Tvrdonice. Chodník byl zbudován před domem na ulici Kostická 2.


-„Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ pro stavbu Tvrdonice VN 846
-pronájem statického radaru od společnosti Stavba a údržba silnic
-Smlouvu se Svazem integrované produkce hroznů a vína o zasílání situační zprávy o ochraně révy vinné
-program na zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice dne 21.6.2007 jak jej předložil starosta obce.

-odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice mgr. Pavlínu Brabcovou

RO navrhuje
-projednání nákupu podlážek na Sokolovnu s předsedou Slováckého krůžku Tvrdonice. Jednáním pověřuje starostu a místostarostu obce.

Napsat komentář