Usnesení č. 8 ze schůze RO

Usnesení č. 8 ze schůze RO konané dne 22. března 2007
RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
Pořádání divadelního představení v areálu TNS
RO schvaluje :
Prezentaci obce Tvrdonice na společenské akci v městské části Brno – Vinohrady
Nabídku na pořádání přehlídky filmů v termínu 30.7. – 7.8. 2007
Finanční příspěvek na pořádání velikonoční zábavy
Vybudování tanečního parketu v areálu TNS firmou BEVA Brno
Pronájem části pozemku p.č. 3314/15 pro MND Hodonín
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi OÚ Tvrdonice a a.s. Konstrukční a technologický park a firmou DOBYPO s.r.o. Brno, jako novým investorem
Firmu Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost,Slovácká 83 , Břeclav jako projektanta pro zpracování projektové dokumentace pro přestavbu MŠ na dům pro seniory
Firmu Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost,Slovácká 83 , Břeclav jako projektanta pro zpracování projektové dokumentace pro stavbu kanalizace Rybáře
Zápis do kroniky obce o průběhu roku 2006 v obci jak jej předložil kronikář obce
Odměnu pro kronikáře obce
Program na zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2007

RO Navrhuje :
Nabídnout pronájem bytu na nové škole pomocí inzerátu v KT a regionálním tisku

Napsat komentář