Usnesení č. 62 ze schůze RO konané dne 14.10.2010


RO bere na vědomí :
 
-Kontrolu úkolů
-stanovení chráněného ložiskového území v katastru obce Tvrdonice v trati Lužní lest Tvrdonice.
RO schvaluje :
– pronájem plochy na parcele č. 2738, výměra 873 m2 pro Vodní zdroje a.s., J.Plachty 535/16,Praha, pro akci „ Sanace starých ekologických zátěží“. Na období od března 2011 do prosince 2013 za cenu 6 kč/ m2/ měsíc.
– pokácení vzrostlých stromů v katastru obce Tvrdonice :
Pozemky p.č. 3037/1 a 635/1 – RWE Gas Storage s.r.o. Praha, provozovna Tvrdonice – nálet u střediska
Pozemek před hasičskou zbrojnicí – SDH Tvrdonice- 1 ks akát,
Park na náměstí Míru – 1 ks – lípa, suchá a vykotlaná
Pozemky v areálu Jižní Morava a.s. Tvrdonice – nálet v objektu
– koncert DH Žadovjáci dne 12.12.2010 za cenu 15.000,- Kč a doprava
– ukončení nájemní smlouvy na garsonku v objektu OÚ pro pana Jaroslava Špačka k 30.9.2010
– pronájem garsonky v objektu OÚ pro paní Věru Hebkou, Nám. Míru 22 ,
od 1. Listopadu 2010 do 31.12.2010.
– prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v budově staré školy do 31.8.2012 pro nájemce Hana Mrázová, Nám.míru 22,Tvrdonice
– příspěvek ve výši 106 450,- Kč na IDS Jm kraje na rok 2011
– pronájem pozemků v trati „ Za drůbežárnou“ p.č. 3309/237-614m2, 3309/238-973 m2, 3309/239-593 m2, 3309/241-916 m2, celkem 3096 m2. Nájemce Ladislav Tesařík, Týnecká 75,Tvrdonice , na dobu 5 let , nájem 372 kč za rok, to je 1200 kč/ha.
– příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Pavla Uhra, Konec 19,Tvrdonice na zbudování vjezdu k RD
– příspěvek ve výši 4740,- Kč pro p. Vlad. Juráčka,Týnecká 89,Tvrdonice , na zbudování chodníku před RD
– cenu 2600 Kč / rok, na inzerci v KT Tvrdonice pro Pizzerii Toscana Lanžhot
– výběr pozemku na dětské hřiště od firmy Flora-Servis, Faměrovo nám.29,Brno. Podle jejich studie bude hřiště umístěno v blízkosti multifunkčního hřiště a cena za vybudování je 257.000,- Kč

Napsat komentář