Usnesení č. 61 ze schůze RO konané dne 9.9.2010

RO bere na vědomí :
 
-Kontrolu úkolů
– Rozhodnutí o zákazu užívání stavby Hospodářský objekt pro chov králíků pana Jiřího Straky,Vinohradní,Tvrdonice, vydaný MěÚ Břeclav, ode dne 20.11.2010
– zprávu ing. Čapkové Lenky ze Státní rostlinolékařské správy, ke sporu pánů Pšovského a Vargy, Vinohradní ulice.
– petici občanů Nové ulice, Tvrdonice, k pálení trávy, rušení nočního klidu a provozu na ulici Nová.
– nabídku firmy Centropol energy, a.s. Ústí nad Labem na dodávky energií do obce
 
 
RO schvaluje :
– provozní řád Multifunkčního hřiště Tvrdonice
– cenu za pronájem hřiště – 100,- Kč za hodinu. V případě použití osvětlení 150,- Kč za hodinu.
– volný vstup nezletilé mládeže na multifunkční hřiště v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin v zimním čase, od 14.00 hodin do 18.00 hodin v letním čase.
– smlouvu č. 11.o bezúplatném převodu 1 ks sestava PCXpert office 12, 1ks INP přípojka uzavřenou mezi Regionem Podluží a Obcí Tvrdonice
– dohodu o převzetí správy majetku Regionu Podluží – Informační panel, mobiliář pro informační místo, povrchový materiál plochy informačního panelu
– program jednání zastupitelstva obce dbe 30.9.2010 v 18.00 hodin jak jej předložil starosta obce
– příspěvek ve výši maximálně 9000,- Kč pro manžele Sklenákovi, Týnecká 9, Tvrdonice na vybudování chodníku před RD. Proplacení bude provedeno po předložení dokladů.
– příspěvek ve výši 3000,- Kč pro pana Slezara,Týnecká ul., Tvrdonice na vybudování vjezdu do RD.
– příspěvek ve výši 16 000,- Kč na výrobu kalendářů pro rok 2011 pro pěvecký sbor žen Tvrdonic
– příspěvek ve výši 50.000 Kč na zaplacení hudby a 5.640 kč za máju .
 

Napsat komentář