Usnesení č. 6 ze schůze RO konané dne 31. ledna 2007

Usnesení č. 6 ze schůze RO konané dne 31. ledna 2007

RO bere na vědomí :

Kontrolu úkolů
Seismická měření v katastru obce Tvrdonice společností Česká naftařská s.r.o., vstup na pozemky a případné škody bude tato společnost řešit individuálně s uživateli pozemků. Činnost bude probíhat do 31.03.2007.
Dopis společnosti EON Praha – Vegetace ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz nadzemního vedení EON Praha. Výzva bude umístěna na ve vysílání kabelové televize obce Tvrdonice.
Žádost PČR Břeclav o vyjádření k nájemním smlouvám pozemků
Žádost společnosti Konstrukční a technologický park a.s. Tvrdonice o pronájmu obecních pozemků a pověřuje starostu a místostarostu obce dalším jednáním.

RO schvaluje :

Projednávání přestupků v obci Přestupkovou komisí MěÚ Břeclav
Příspěvek na kanalizační přípojku pro p. Luděk Svoboda, Růžová 2,Tvrdonice
Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi OÚ Tvrdonice a SDH Tvrdonice v oblasti požární ochrany
Přidělení obecního bytu ve dvoře základní školy Tvrdonice p. Josefu Mazalovi. Cenu 125 korun za 1 metr čtvereční za pronájem ostatních prostor na zdravotním středisku pro MUDr. Pavel Kosík.

Napsat komentář