Usnesení č. 5 ze schůze RO konané dne 11. ledna 2007

Usnesení č. 5 ze schůze RO konané dne 11. ledna 2007

RO bere na vědomí :

Kontrolu úkolů

Žádost o přidělení obecního bytu pro Schmied Pavel, Družstevní 240/3,Tvrdonice

Pozvánku na členskou schůzi Regionu Podluží

RO schvaluje :

Finanční příspěvek pro ve výši 10.000,- Kč pro ZO Českého svazu chovatelů na pokrytí nákladů vzniklých s pořádáním výstavy drobného zvířectva

Příspěvek na vybudování vjezdu do novostavby RD pro manžele Jitku a Milana Čechovi, Konec, Tvrdonice

Umístění světelné reklamy na sloup el. vedení pro paní Alenu Hasilovou, Kostická, Tvrdonice , za poplatek stanovený Obecní vyhláškou to ve výši 400 Kč a paušální poplatek 600 Kč za spotřebovanou elektrickou energii.

Pronájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska pro MUDr. Pavla Kosíka pro výkon funkce praktického lékaře v obci Tvrdonice.

Zařazení ředitelky ZŠ Tvrdonice mgr. Pavlíny Brabcové do 13 platové třídy

Zvýšení příplatku za vedení pro ředitelku mateřské školy Tvrdonice Zlatu Mrlákovou na částku 35 % platového tarifu

Smlouvu mezi a.s. Hantály a obcí Tvrdonice na svoz a uložení TKO z obce Tvrdonice za cenu 950 Kč za 1 tunu odpadu

Smlouvu mezi a.s. Hantály a obcí Tvrdonice na likvidaci separovaného a nebezpečného odpadu produkovaného v obci Tvrdonice

Stavby : 7121 –Úpravy areálu PZP Tvrdonice, 7124-Úprava sond SS 6 PZP Tvrdonice, 7125 – Nová sonda CA PZP Tvrdonice,7127-Přípojky sond PZP Tvrdonice, 7129 – Sběrné středisko PZP Tvrdonice, 7123 – Úprava sond CA PZP Tvrdonice

Napsat komentář