Usnesení č. 41 ze schůze RO konané dne 18. března 2009

RO bere na vědomí :
-kontrolu úkolů
– ukončení prací na rekonstrukci elektrického vedení na ulicích
Náměstí míru, Růžová a Slovácká.
– opravu obecního rozhlasu a a veřejného osvětlení na ulicích Růžová, Slovácká a Trávníky.


RO schvaluje :
– smlouvu o poskytování poradenské činnosti pro vinaře a zahrádkáře v oblasti integrované ochrany rostlin.
– umístění chránícího potrubí do země na ulici Růžová pro vedení KT.
-přijetí pracovníků na práci v obci. Do trvalého poměru paní Annu Kubíkovou pana Františka Bychtu. Na VPP z úřadu práce pány Františka Straku, Josefa Rabúcha a Jana Polácha, paní Chroncovou. Nástup 1.4.2009.
– firmu IP Izolace Polná jako dodavatele projektu a žadatele o dotaci na zateplení budovy MŠ Tvrdonice
– výrobu a instalaci zábradlí před budovou mŠ Tvrdonice. Zábradlí je instalováno pro zajištění bezpečnosti dětí
-vykácení ozdobných thují na místním hřbitově. Budou nahrazeny novým porostem podle návrhu zahradího architekta.
– vykácení stromu – smrku panu Cyrilu Nešporovi, Náměstí Míru Tvrdonice

Napsat komentář