Usnesení č. 39 ze schůze RO konané dne 4. února 2009

RO bere na vědomí :
-kontrolu úkolů
– zprávu místostarosty obce o přípravách 56. ročníku TNS
– přípravu Festivalu otevřených sklepů – Léto 2009, slunovrat na Podluží, který bude probíhat ve dnech 20. a 21. 6. 2009. V případě zájmu místních vinařů se obec připojí.
– žádosti o dotace na projekty : kanalizace úvoz, revitalizace kanalizační sítě v obci, výměna oken a střechy na Slovácké chalupě zaslané na JmKÚ Brno.
– konání členské schůze Regionu Podluží – Dělnický dům Tvrdonice, 10. února v 17.00 hodin. Zúčastní se rada obce.
– stížnosti občanů na IDS . Stížnost bude postoupena Krajskému úřadu Jm Kraje.

RO schvaluje :
– nákup 2 kusů elektrických sporáků do obecních bytů v ceně do 10.000,- Kč
– pronájem obecního bytu v objektu nové školy paní M. Zikmundové na dobu 2 let – to je do 30.4. 2011
– výpověď firmě BKS Capital Partners z provozování kabelové televize v obci. – – dohodu o likvidaci odpadních vod uzavřenou mezi OÚ Tvrdonice a ZEFA Tvrdonice a.s., U Vlečky 1046, Modřice
– smlouvu s Bohemia Energo a.s. o odběru el. proudu a plynu v zařízeních obce Tvrdonice
– zakoupení nového plynového kotle na Slováckou chalupu. Starý je po havárii neopravitelný
– odpracování 350 hodin obecně prospěšných prací pro pana Petra Navrátila


Doporučuje :
– objednávku na nákup nového technologického vozidla pro SDH Tvrdonice Ford Transit .
– přijetí dvou pracovníků do trvalého pracovního poměru na práce v obci.


Nemá námitek :
– ke stavbě haly na naskladňování vína v objektu firmy Čebav Tvrdonice

Napsat komentář