Usnesení č. 38. ze schůze RO konané dne 15. ledna 2009

RO bere na vědomí :
– Kontrolu úkolů
– výtěžek 42 013 Kč z pořádání Tříkrálové sbírky v obci
– vyúčtování poplatků za projednání přestupků na MěˇU Břeclav. Částka za rok 2008 je 8.000,- Kč
– cenu vodného na rok 2009 jak je určil podnik JmVAK Břeclav. Výše vodného je stanovena na 28,- Kč bez DPH .
– zasedání regionu Podluží ve Tvrdonicích se uskuteční 10. února 2009 na Slovácké chalupě


RO doporučuje :
– paní Dr. Pláteníkovou jako zástupkyni obecního zastupitelstva do rady školy.

RO schvaluje :
– pronájem obecního cimbálu paní Aleně Damborské,Velké Bílovice , na dobu neurčitou, cena 1200 Kč za rok, výpovědní lhůta 2 měsíce
– cenu  1450 Kč za rok za kabelovou televizi v obci.
– smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a SDH Tvrdonice
– pojištění zastupitelů obce u pojišťovny Kooperativa. Pojistná částka 14.200 Kč za celé obecní zastupitelstvo
– žádost obce o poskytnutí dotace z programu na podporu tvorby projektů v oblasti odkanalizování. Jedná se o projekty : Kanalizace Úvoz a obnova kanalizačních systémů v obci
– vybudování kanalizační přípojky u objektu bytovky na ul. Družstevní 3. Žadatel je SBD Dyje Břeclav

Napsat komentář