Usnesení č.34

Usnesení č

Usnesení
č. 34 ze schůze RO konané dne 21. září 2006


RO
bere na vědomí

kontrolu
úkolů
informaci
starosty o vyúčtování Čechomoru a letního
kina (Čechomor + 17.000,-Kč a letní kino + 24.000,-Kč)

informaci
starosty o případném partnerství v projektu
„Jsme tu pro vás“ realizovaného ve
spolupráci s Marlin B&V s.r.o., centrem
celoživotního vzdělávání, Remedia o.p.s.
Břeclav atd. + region Podluží

informaci
starosty o pracích na rekonstrukci ZŠ Tvrdonice
(nabídka české spořitelny na poskytnutí
investičního úvěru – dofinancování

rekonstrukce)


RO
schvaluje

mandátní
smlouvu mezi obcí Tvrdonice a fa Pöyry Brno jako přílohu
k projektu odbahnění rybníka Tvrdonice

žádost
ZŠ Tvrdonice o povolení výjimky (přihlášení
nové žákyně do 6A třídy – zvýšení

počtu žáků na 25)
žádost
p. Jana Nového o provozování LTZ (kolotoče) na
hodech 2007
žádost
p. Bartoše Václava, ul. Plynárenská, o
příspěvek na opravu chodníku (5.000,-Kč)

smlouvu
č. 323/06 o provozování kanalizace a ČOV Tvrdonice
mezi obcí Tvrdonice a fa Milan Veselý Břeclav


RO
ukládá

starostovi
svolat mimořádné zastupitelstvo obce na středu
27.9.2006 v 18:30 hod.
Napsat komentář