Usnesení č. 34. ze schůze RO konané dne 23. října 2008

RO bere na vědomí :
– kontrolu úkolů
– příspěvek pana Josefa Gála o činnosti SDH v obci, dále bere na vědomí návrh rozpočtu SDH na rok 2009 a plán výměny techniky v letech 2009-2010
– oznámení ÚZSVM Břeclav o prodeji RD a pozemků – Na Kopečku , čp. 65, a Týnecká , čp. 406
– opravu plynoinstalačního potrubí na ulicích Nám. míru, Svárov a Rybáře. Opravy provádí JmP Brno
– žádost Autodopravce Františka Juráčka,Tvrdonice o dotaci na provozování linky č. 740171 Týnec-Lanžhot-Břeclav nemocnice
– zřízení odběrného místa pitné vody č. 3065 na ulici Kostická – u odpočívadla cyklostezky. Zřízení provedlo JmVaK Břeclav
– žádost manželů Maděřičových o změnu Územního plánu obce. Žádost bude postoupena na MěÚ Břeclav.


 
RO schvaluje :
– stočné pro rok 2008 ve výši 600,- Kč za osobu . U podnikatelských subjektů platí stejné ceny jako v roce 2007.

Napsat komentář