Usnesení č.33

Usnesení č

Usnesení
č. 33 ze schůze RO konané dne 7. září 2006


RO
bere na vědomí

kontrolu
úkolů
zprávu
o požádání změny organizace školního
roku 2006/2007 na ZŠ Tvrdonice (odložení zahájení

školního roku)
oznámení
MŠ Tvrdonice o uzavření MŠ dne 11.9.2006

žádost
Hany Baťkové, ul. Kostická 49, o obecní byt
výpověď
ze smlouvy o právní pomoci JUDr. Petra Macura
informaci
starosty o nástupu MUDr. Burýškové

(dětská lékařka – nástup 1.10.2006)
informaci
starosty o rekonstrukci základní školy a
chodníků na ulici Plynárenská a zahájení

prací na odbahnění rybníka


RO
schvaluje:

žádost
ZŠ Tvrdonice o udělení ředitelského volna na
dny 11.září, 29.září a 16.října

žádost
ZŠ Tvrdonice o udělení výjimky (hranice 30 žáků
v 9.B třídě)
žádost
Vratislavy Netopilíkové o prodloužení nájemní

smlouvy na obecní byt do 31.10.2006
žádost
MŠ Tvrdonice o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídě (27 dětí v každé

třídě)
finanční
podporu oblastní charity Břeclav – domov sv. Agáty
Břeclav (2.000,-Kč)…………………………………….

Jiří Fojtík

místostarosta

Napsat komentář