Usnesení č. 33 ze schůze RO konané dne 2. října 2008

Usnesení č. 33 ze schůze RO konané dne 2. října 2008


RO bere na vědomí :
– kontrolu úkolů
– žádost Judr. Kovačky o povolení vykácet nemocný strom – švestku, na pozemku sousedícím s jeho pozemkem. Po obhlídce bude rozhodnuto o možnosti pokácení
– stížnost paní Henneboeli a postupuje ji na přestupkovou komisi MěÚ Břeclav.
– žádost ZEFA Tvrdonice o prodej pozemku v areálu ZEFA Tvrdonice. Sdělujeme, že v současné době neuvažujeme o prodeji ani o směně uvedených pozemků.
– žádost p. Bohumila Balgy, Kostická 50, Tvrdonice o příspěvek 16000 Kč na vstupní poplatek pro umístění do Domova pro seniory, Břeclav. Starosta obce prověří zákon o soc. službách a na jeho základě bude rozhodnuto.
– dopis BKS Capitals Partners Praha o provozování KT v obci


RO doporučuje :
– vydání vydání licence na autobusu dopravu na lince č. 740360 Mikulov-Břeclav-Hodonín-Zlín pro dopravce BORS Břeclav
 
RO schvaluje :
– plán kulturních akcí na 3. čtvrtletí jak jej předložila kulturní komis obce Tvrdonice .
– prodloužení nájmu obecního bytu p. Liboru Šenkovi, Nám. Míru, Tvrdonice na dobu 4 let – to je do 31.10.2012.
– pronájem části pozemku p.č. 412/1 o výměře 262,4 m2 na dobu 10 let za částku 300,- Kč za kalendářní rok pro p. Bohumil Konečný, Konec, Tvrdonice
– pronájem části národopisného areálu v termínu 10. a 11. července 2009 pro Podluží Riders na pořádání akce – Setkání přátel jedné stopy. Nájemné je stanoveno 5000,- Kč.
– umístění optického kabelu do země na ulici Růžová Tvrdonice. Stavba je prováděna pro E.ON Břeclav.
– přijetí dotace od RWE Transgas :
250 000 Kč závlahu hřiště a 270 000 Kč na veřejné osvětlení
– projekt Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury turismu mezi obcemi Tvrdonice a Moravský Svatý Ján v celkové výši 565 759 EURO.
Dále projekt Řeka Morava nás nerozděluje, ale spojuje s městem Gbely

Napsat komentář