Usnesení č. 32 ze schůze RO konané dne 18. září 2008

Usnesení č. 32 ze schůze RO konané dne 18. září 2008


RO bere na vědomí :
– kontrolu úkolů
– oznámení o zahájení stavebního řízení stavby II/424- Moravská Nová Ves – Tvrdonice .

RO schvaluje :
– umístění 2 kusů volebních áček 90×65 cm v obci pro KDU-ČSL
– vyjímky pro ZŠ Tvrdonice : 31 žáků ve třídě 5. A , 32 žáků ve školní družině
– mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Tvrdonice Mgr. Pavlíně Brabcové
– zvýšení nájemného v obecních bytech na 28 Kč/m2 od 1.1.2009
– prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu obecního bytu – paní Hana Mrázová, Nám. Míru, (budova staré školy) do 31.8.2012
– opravu plotu kolem pozemků ZŠ Tvrdonice. Cena zakázky je 627 444,- Kč. Částka bude hrazena z provozních nákladů školy
– ředitelské volno na den 20. října 2008 – hody Kostice
– překopy místních komunikací pro položení plynovodního potrubí – stavba Rekonstrukce VTL RS Tvrdonice
– dodatek č.4 ke smlouvě o dodávce vody č.34 – doplnění nových výtokových míst na ulici Chalupy a na místním hřbitově
– zapůjčení hudebního nástroje – tuba pro Jan Bartoš, Školní 6, Lanžhot. Nájemné je stanoveno 1000,- Kč rok
– opravu poruchy kanalizace u rod. domku manželů Růžičkových, Svárov,Tvrdonice,
– pronájem obecního bytu – byt ve dvoře ZŠ Tvrdonice, Kostická ul., pro pana L. Ratajského,Sladová Břeclav, na dobu 4 let – to je do 31.8.2012
– jako provozovatele lunaparku v době konání TNS a hodů pana Jana Nového Mutěnice
– převod 73 471 Kč z provozních nákladů do investic. Prostředky budou použity na nákup nové pečící trouby


RO doporučuje :
– vydání licence pro autobusovou dopravu na linkách 572 a 573 pro BORS Břeclav

Napsat komentář