Usnesení č. 30

Usnesení č

Usnesení č. 30 ze schůze RO konané dne 21.
června 2006

 

 

RO bere na vědomí

 

–        
kontrolu úkolů

–        
možnost pronájmu volných prostor na zdravotním středisku
(bývalá Ovoce-zelenina)

–        
schůzi regionu Podluží na středu 28.6.2006 v 18:00 hod.

–        
závěrečný účet obce Tvrdonice za rok 2005

–        
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005

–        
příprava koncertu skupiny Čechomor na 4.8.2006

 

RO schvaluje

 

–        
pronájem areálu TNS pro fa BECK na jeden týden (5 dnů na dvě
hodiny za 2.000,-Kč na den)

–        
žádost p. Luďka Svobody, ul. Růžová, o zřízení kanalizační
přípojky

–        
odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice Mgr. Brabcovou ve výši
10.000,-Kč

–        

žádost o schválení ředitelského volna na den 30.6.2006

 

RO ukládá

 

–        
starostovi obce svolat ZO Tvrdonice na čtvrtek 29.6.2006
v 19:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

Jiří Fojtík

místostarosta

Napsat komentář