Usnesení č. 29 ze schůze RO konané dne 19. června 2008

RO bere na vědomí :
-kontrolu úkolů
-odložení trestního stíhání nezletilých , obviněných ze sprejerství, kde vznikla škoda 65 000, Kč
-pozvánku na Členskou schůzi Regionu Podluží – dne 26.6.2008 v 19.00 v Dolních Bojanovicích. Zúčastní se členové rady obce
-žádost p. Štefana Drábka o pronájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska
-usnesení zastupitelstva obce Kostice o zamítnutí příspěvku na neinvestiční úroky akce rekonstrukce ZŠ Tvrdonice
-žádost ZEFA Tvrdonice o odprodej pozemků v areálu ZEFA Tvrdonice
-vyjádření firmy Kordis k připomínkám , které vznesl starosta obce k připravovanému jízdnímu řádu IDS JmK
-nabídku p. Marie Netopilíkové k odprodeji pozemků na ulicích Padělky a Revoluční
-závěry z kontroly Krajské hygienické správy v budově ZŠ Tvrdonice. Odstranění nedostatků bylo zadáno odborné firmě p. Veselého.


RO schvaluje :
-opravu izolace v budově MŠ Tvrdonice, dodavatelem je firma Pařenica, opravy vlhkého zdiva, Valtice a cena 200 000 Kč + DPH
-smlouvu o pronájmu rybníka MO MRS Tvrdonice na dobu 10 let
-odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice mgr. Pavlínu Brabcovou
-členský příspěvek ve výši 1125,-Kč do sdružení ESOM – Energetické sdružení obcí Moravy
-výši vstupného na letní přehlídku filmů . Filmy , u kterých je placen paušální poplatek – vstupné 60,- Kč, u ostatních filmů 70,- Kč
-příspěvek na vybudování vjezdu do RD pro p. Šenk Miroslav, Konec, Tvrdonice
-p. Jana Nešpora , Hospůdka u Nešporů Tvrdonice, jako dodavatele občerstvení po dobu konání letní přehlídky filmů a v době konání letního koncertu v areálu
-brigádu sl. Hany Šlichtové, Luční, Tvrdonice, v místní knihovně, v době letních prázdnin
-prodloužení nájemní smlouvy p. Blanky Nešporové k obecnímu bytu do 31.12.2010.
-nákup nového křovinořezu na údržbu obce v ceně do 23.000 Kč
-program jednání obecního zastupitelstva dne 24.6.2008 tak jak jej předložil starosta obce.
-žádost Českého zahrádkářského svazu místní organizace Tvrdonice
o pronájem pozemků p.č. 690/2 a 690/3 o výměrách 4,2 m2 a 2 m2 na dobu 5 let.

Napsat komentář