Usnesení č. 28.ze schůze RO konané dne 22. května 2008

RO bere na vědomí :


-Kontrolu úkolů
RO schvaluje :


– přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 70.000,- Kč na projekt : Podluží v písni a tanci Tvrdonice 2008 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
– odpracování 300 hodin obecně prospěšných prací p. Petrem Barkócim , Revoluční 9, Tvrdonice
– stavební úpravy v obecním bytě manželů Trčkových, jedná se o vybourání dvou příček
– ukončení nájemní smlouvy p. Blanky Juráčková na obecní byt , Nám. Míru – ve dvoře OÚ ke dni 31.5. 2008.
– ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor p. Jany Jurasové na prodejnu textilu v objektu zdravotního střediska k 31.5.2008
– příspěvek na vybudování zpevněné plochy před provozovnou – rodinným domkem p. Balášové Jany,prádelna, Kostická 29
– připojení rodinného domku Františka a Jana Kačmarčíkových , Na kopečku 300, Tvrdonice na obecní kanalizaci
– smlouvu s ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1797/1, Praha 4 na zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů
– připojení se k trestnímu stíhání obviněných Navrátila,Pilaře a Strbačky , kteří způsobili škodu na obecním majetku – krádež sekačky v areálu hřiště
– smlouvu o dílo na provedení změny č.4 ÚP sídelního útvaru Tvrdonice . Zhotovitel : AR Projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno


Souhlasí


– s vybudováním vjezdu do areálu Jižní Morava,a.s. Tvrdonice . Vjezd z panelů bude vybudován pro potřeby p. Jindřicha Červenky, výroba, nákup a prodej řeziva, Lukov u Zlína 316

Napsat komentář