Usnesení č.27

Usnesení č

Usnesení
č. 27 ze schůze RO Tvrdonice konané dne 26. dubna 2006


RO bere na vědomí


kontrolu
úkolů
informace
starosty o zaměstnání 5 lidí doporučených
z úřadu práce na úklid po povodních

informaci
o práci praktického lékaře MUDr. Burýška
(tři týdny zástup u MUDr. Kosíka v Kosticích)
možné
návrhy na rekonstrukci staré ZŠ Tvrdonice a
staré MŠ Tvrdonice

přípravy
TNS – informace starosty


RO
schvaluje

žádost
pí. Juráčkové Blanky o obecní byt (byt
ve dvoře OÚ)

žádost
pí. Mrázové Hany o obecní byt (byt na
staré škole)
žádost
p. Pavla Polácha o výstavbu malého parkoviště
před svým domem, ul. Rybáře 11

smlouvu
o půjčce mezi obcí Tvrdonice a regionem Podluží
uzavřená dle § 657 občanského zákoníku


RO ukládá

starostovi
jednat s panem Luňákem z Lanžhota, majitelem mlýna,
o prodeji a ceně mlýna


………………………………….

Jiří Fojtík

místostarostaNapsat komentář