Usnesení č. 27 ze schůze RO konané dne 23.dubna 2008

RO bere na vědomí :
Kontrolu úkolů
připomínky občanů k IDS Jm Kraje. Souhlasí s námitkami vznesenými starostou obce k IDS :
– nedostatek spojů
– nedostatečná kapacita spojů
– není zajištěno spojení na Frujo a Jižní Moravu
– není spojení k nemocnici Břeclav
– cena jízdenek
RO schvaluje :
smlouvu o dílo mezi obcí Tvrdonice a RNDr. Oldřichem Šebelou o monitoringu komáří populace. Cena díla 8100,- Kč za rok
měsíční pronájem 2 kusů radarů na měření rychlosti na dobu 1 měsíce od Stavby a údržby silnic s.r.o. Břeclav
ředitelské volno ZŠ Tvrdonice dne 2. května 2008
smlouvu o kulturní produkci skupiny Fleret a Jarmily Šulákové dne 15. srpna 2008 v areálu TNS.
uzavření MŠ Tvrdonice v době od 21.7. – 31.8. 2008.
stavbu 7123 Úprava sond PZP Tvrdonice
rozdělení hospodářského přebytku ZŠ Tvrdonice 97.852, 31 Kč takto
Fond rezerv – 73 389,31 Kč
Fond odměn – 24 463 Kč
smlouvu č.8 mezi obcí Tvrdonice a Hantály a.s. o ukládání odpadů z ČOV. Cena za uložení 1 tumy 1328,- Kč
program jednání zastupitelstva obce 28.4..2008 jak jej předložil starosta obce
výměnu oken na bytu základní škola za plastové


RO doporučuje
kulturní komisi zjištění podmínek o možnosti přihlášení obce do soutěže Vesnice roku JmK.


RO vypracuje
nabídky na oslovení provozovatele kabelové televize v obci. Důvodem je zlepšení nabídky programové skladby

Napsat komentář