Usnesení č.24 dne 9.3.2006

Usnesení č

Usnesení č. 24 ze schůze RO konané dne 9. března 2006

 

 

RO bere na vědomí:

 

–              
kontrolu úkolů

–              
přípravu
požární sirény

–              
žádost manželů
Poláchových, ul. Růžová, o koupi části obecního pozemku p.č. 2220/1

–              
žádost pí.
Vrbové Ludmily, bytem Třebíč, majitelky domu na ul. Družstevní, o odkoupení
obecního pozemku na její zahradě

–              

informaci
starosty o jednání a školení na krajském úřadě ohledně ptačí chřipky – výklad
starosty (mobil p. Čambala 723 089 923)

 

RO schvaluje:

 

–              
zadání na
centrální adresu k výběrovému řízení na rekonstrukci ZŠ Tvrdonice
(výběrové řízení proběhne za účasti notáře)

–              

žádost p. Jana
Pavky, bytem Mikulčice, o posunutí termínu dodání povolení k 1.3.2006
(novostavba na „Tabulách“)

–              
souhlas
s uložením nových inženýrských sítí na pozemcích obce a taktéž s vybudováním
nových doregulací STL/NTL (3 ks)

–              
zveřejnění
volného bytu na staré škole

–              

přezkoumat a
opravit plynové topení na Slovácké chalupě

 

RO ukládá:

 

–              
starostovi
svolat zastupitelstvo obce na 23.3.2006, zahájení v 17:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

Jiří Fojtík

místostarosta

 

 

 

 

Napsat komentář