Usnesení č. 22 ze schůze RO konané dne 27. prosince 2007

RO bere na vědomí :


Kontrolu úkolů


RO schvaluje :
Rozpočtové provizorium č. 3
Zvýšení plateb za provoz kabelové televize na 1300 Kč za přípojku ročně

Napsat komentář