Usnesení č. 22 ze 2.2.2006

Usnesení č

Usnesení č. 22 ze schůze RO konané dne 2. února 2006

 

 

RO bere na vědomí

 

–                    
uspořádání humanitární sbírky v obci Tvrdonice (Diakonie
Broumov)

–                    
předání důrazného písemného upozornění MUDr. Burýškovi na
provoz jeho lékařské praxe

–                    
smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany
s místním SDH Tvrdonice

–                    
žádost rodičů žáků prvních tříd o dotaci na 2. pololetí
školního roku 2005/06

–                    
žádost českého svazu chovatelů o přidělení prostorů na
schůzovou činnost a sklady

–                    
kontrolu úkolů

 

RO schvaluje

 

–                    
zakoupení panoramatických pohlednic obce Tvrdonice (ks 1,20
Kč) 1100 ks

–                    
žádost fa DION s.r.o. o
pronájem obecního bytu (garsonka) do 31.12.2006 (měsíční výpovědní
lhůta)

 

RO ukládá

 

–                    
starostovi obce uzavření dodateční smlouvy s JMP na
dodávky plynu do obecních budov a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

Jiří Fojtík

místostarosta

 

 

 

Napsat komentář