Usnesení č. 17 ze schůze RO konané dne 27. září 2007

RO bere na vědomí :


Kontrolu úkolů

RO schvaluje :
-výši nájmů z obecních bytů pro rok 2008 ve výši 24 Kč za 1. metr čtvereční plochy měsíčně. Dále schvaluje dodatek nájemní smlouvy ve znění : Drobné opravy do výše 3000 Kč si nájemce bude hradit z vlastních prostředků. Veškeré opravy nájemce oznámí obecnímu úřadu a bez jeho souhlasu nebude provádět žádné úpravy a opravy v bytě.
-výši nájmů z nebytových prostor ve výši 350 Kč za 1 metr čtvereční plochy ročně. Jedná se o provozovny kadeřnictví,kosmetika a prodejna textilu.
U ordinací praktického,dětského a zubního lékaře je nájem stanoven ve výši 300 Kč za 1. metr čtvereční plochy ročně. U ordinace ženského lékaře 50 Kč za 1. metr čtvereční plochy ročně.
-cenu za pronájem Slovácké chalupy 1000 Kč za den. Na pořádání trachty je nájem stanoven ve výši 300 Kč.
Cena za pronájem Národopisného areálu 10 000 Kč za den. Bez využití Slovácké chalupy 9000 Kč.
Pronájem soupravy stůl a dvě lavice 60 Kč za den. Stůl 40 Kč a lavice 10 Kč
– ceny za práci obecními pracovníky s nářadím : 1 hodina práce s křovinořezem 200 Kč, práce s traktorem 300 Kč .
– akční slevy na připojení kabelové televize – 1500 Kč a internetu – 1000 Kč v době od 1.listopadu do 20. prosince 2007
– opravu střechy na zdravotním středisku firmou Polách – občanské sdružení, Břeclav za cenu 95 000 Kč
– stavbu PZP 7126 – Nové sondy SS 6 PZP Tvrdonice
– ředitelské volno na ZŠ Tvrdonice dne 15. října 2007 – hody v Kosticích.
– výměnu sklepních oken v budově Obecního úřadu. Výměnu provede firma Kovi a cena je 12. 300 Kč.
– provozování lunaparku v době TNS a hodů p. Janu Novému, Mutěnice 487.


RO doporučuje :
– zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku p.č. 412/11 o výměře 900 m2 p. Ludvíku Valovi, Plynárenská,Tvrdonice

Napsat komentář