Usnesení č. 16

Usnesení č. 16 ze schůze RO konané dne 23. srpna 2007.
RO bere na vědomí :


-kontrolu úkolů
-vyhodnocení letního filmového festivalu. Celkem filmová představení shlédlo 1756 diváků, vybráno bylo 105 900 Kč, náklady 81 386 Kč.
Zisk 24 514 Kč.
-stížnost občana p. Viktora Kytky,Svárov 9, Tvrdonice na porušení rodinného domku. Stížnost byla předána VHS Břeclav – dodavateli stavby
RO schvaluje :


-navýšení počtu žáků v ZŠ Tvrdonice a to v 6.A třídě 32 žáků a ve.4 A třídě 31 žáků


-stavbu -kanalizační přípojka -rekonstrukce p.Josef Krupica, Rybáře 24,Tvrdonice.


-revizní komisi ve složení p. Mrlák Zdeněk,paní Mrláková Zlata,paní Malacková Anna na provedení revize fondu místní knihovny.


-nákup polymerační lampy do ordinace zubní lékařky.


-smlouvu o nájmu nebytových prostor pro Mateo MODA , p. Jana Jurasová,Břeclav. Smlouva bude uzavřena od 1.9.2007 na dobu 3 let , výpovědní lhůta 3 měsíce , nájemné je stanoveno ve výši 350,- Kč za m2/rok


-uzávěru rozšiřování počtu hrobových míst na místním hřbitově. Pro hrobová místa je nutno nejdříve obsadit prázdná hrobová místa. Dále bude možnost rozšířit o 1 řadu hrobových míst a 1 řadu urnových míst.


-výpověď z obecního bytu – p. Josef Mazal. Pokud nebude uhrazen do konce měsíce srpna nájem, bude p. Mazalovi dána výpověď z obecního bytu


-odměnu pro rybáře 6000 Kč za zajištění pořadatelské služby v době konání filmového festivalu

Napsat komentář