Usnesení č. 15

Usnesení č. 15 ze schůze RO konané dne 9. srpna 2007.
RO bere na vědomí :


-kontrolu úkolů
-stížnost občanů ulice Týnecké na p. Radka Mráze,Týnecká 65 Tvrdonice kvůli znečišťování životního prostředí. Stížnost bude postoupena MěÚ Břeclav, odboru životního prostředí k prošetření.
-žádost o změnu Územního plánu obce Tvrdonice, kterou podal pan Jan Malacka,Vinohradní 6,Tvrdonice. Pozemky p.č.2500/3 a 2499/2 budou navrženy jako stavební parcely.
-zrušení žádosti mgr. Jindřišky Horákové,o přidělení bytu
-anonymní stížnost na p. Ludvíka Pavelku,Svárov 42,Tvrdonice ohledně neoprávněného čerpání vody. Stížnost bude postoupena MěÚ Břeclav.
-závěr ze šetření o odstranění chráněné památky v obci – dům č.p. 111, Nám. Míru .
-závěr min. financí k akci rekonstrukce ZŠ Tvrdonice. Nebylo zjištěno porušení závazných podmínek opravňujících použití poskytnutých dotačních prostředků.
-povolení zřízení sjezdu ze silnice III. Třídy pro AGROFOOD CZ s.r.o. Tvrdonice
-obnovu správního řízení ve věci uznání honitby Tvrdonice a registrace honebního společenství Tvrdonice.
-žádost občanů ulice Družstevní manželé Adámkovi, Mračnovi,Nešporovi a Mrlákovi o snížení platby za vybudování vjezdu k rodinným domkům. Snížení platby neschvaluje, jelikož se na této straně ulice nepočítá s budováním chodníků a vjezdy slouží pouze pro osobní potřebu.
-žádost o pronájem garsoniéry- p. Martin Létal,Nám. Míru Tvrdonice. Žadatel byl zařazen do evidence žadatelů.
-žádost o pronájem garsoniéry – p. Hrušková Ludmila,Krizové centrum Hodonín. Žadatelka byla zařazena do evidence žadatelů
-oznámení UZSVM Břeclav o prodeji nemovitosti – dražba RD č.p.406


RO schvaluje :


-pronájem 1 třídy na budově staré školy pro potřeby Charity
-smlouvu o kulturním vystoupení Zbyněk Drda, Martin Ševčík, Rovnátka dne 24. srpna 2007 v areálu a pořadatelské zajištění HBS Hodonín v počtu 4 příslušníků se psem.
-ředitelské volno pro ZŠ Tvrdonice na den 10.9.2007 – hody.
-pronájem národopisného areálu pro pořádání akce – Setkání občanů a mládeže na pomezí dne 18.srpna 2007. Žádost podal OV KSČM Břeclav.
-připojení na kanalizační řad obce pro p. Josef Hrubý,Kůt 9,Tvrdonice.
Příspěvek na materiál bude proplacen po předložení faktury za materiál.
-prodloužení pronájmu nebytových prostor pro p. Veroniku Mrlákovou,Písečná 534,Hrušky . Pronájem bude prodloužen do 30.6.2008.
-odměnu ve výši 1800,- kč pro technickou komisi . Odměnu vyzvedne mgr. Svítil a členům komise ji vyplatí.
-pronájem bytu na Nové škole pro p. Straka Zdeněk,Kůt 25,Tvrdonice na dobu 2 let. Nájemce je povinen zaplatit 3 měsíční pronájem dopředu.
-smlouvu o zřízení věcného břemena na napájení portálu elektronického mýta na pozemku p.č.3045, p.k. 1044 k.ú. Tvrdonice

Napsat komentář