Usnesení č. 1 ze schůze RO konané dne 9. listopadu 2006

Usnesení č

Usnesení
č. 1 ze schůze RO konané dne 9. listopadu 2006
RO bere na vědomí :

Kontrolu
úkolů

Žádost
p. Janulíka Františka o příspěvek na opravu
vjezdu k RD, Týnecká 33 Tvrdonice


Žádost
p. Blažka Františka, Kostická 68,Tvrdonice o přidělení
obecního bytu (zařazen do evidence)

Oznámení
o zastavení dodávky el. Proudu dne 30.11.2006. na ul.
Plynárenská, Revoluční a Padělky


Nabídku
na obnovu dopravního značení v obci TvrdoniceRO schvaluje :


Žádost
o vykácení ovocného stromu – ořešák
p. Vykus Vladimír, Svárov 13, Tvrdonice

Dohodu o
provedení obecně prospěšných prací p.
Navrátil Petr, Na Kopečku 8, Tvrdonice


Žádost
ředitelky ZŠ Tvrdonice o převod finančních prostředků
z kapitoly mzdové prostředky do kapitoly provozní
prostředky


Napsat komentář