U S N E S E N Í schůze č. 7 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 30. 12. 2022 v OÚ kancelář starosty od 14:00 hod.
1/7R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2022.