U S N E S E N Í schůze č. 4 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 22. 11. 2022 v OÚ kancelář starosty od 16:30 hod.

1/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o spoluúčasti obce Tvrdonice na akci srazu historických vozidel, která se bude konat ve dnech 28. až 30.4. 2023 v areálu TNS.

2/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Mužského sboru Tvrdonice-Kostice na pronájem Slovácké chalupy za účelem recipročního setkání se soubory z Mrákova.

3/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost MRS Tvrdonice o zpřístupnění WC na Slovácké chalupě ve dnech 6.5.2023, 17.6.2023 a 18.6.2023, důvodu pořádání rybářských závodů u rybníku.

4/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení kácení smrku na zahradě RD .

5/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení kácení borovice na pozemku před domem .

6/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí příspěvku na vybudování nájezdu k RD na ulici Družstevní.

7/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o uzavření mateřské školy v době Vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 1.1.2023.

8/4R/2022 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 a doporučuje projednat rozpočet na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

9/4R/2022 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtu na období 2024-2026 a postupuje jej zastupitelstvu obce.

10/4R/2022 Rada obce Tvrdonice stanovuje výši stočného od 1.1.2023 na částku 53,- Kč včetně DPH za 1m3.

11/4R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje kalendář svozu odpadů na rok 2023.

12/4R/2022 Rada obce Tvrdonice navrhuje zkrátit dobu konání 68. ročník národopisných slavností Podluží v písni a tanci 2023 na dva dny, termínu 2. a 3. června 2023.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí oznámení o změně projektu v čerpání přidělené dotace.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o průběhu přípravy Mikulášského jarmarku, který se bude konat 3.12.2023 v národopisném areálu.

zpracoval Gál Josef místostarosta obce