U S N E S E N Í schůze č. 27 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 19. 10. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci-rozdělení bytové jednotky.

2/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu se společností ALIS s.r.o. o poskytnutí práv k užívání software KEO4-Evidence hřbitovů, Matrika, SSL vazba na Czech Point, SSL Vazba na Konverzi z moci úřední.

3/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Příkazní smlouvu, výkon TDI na investiční akci Investiční akce “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely. Rekonstrukce mlatových chodníků a stezek” se společností MaD Projekt s.r.o.

4/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Příkazní smlouvu, výkon TDI na investiční akci Investiční akce “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely. Stavební úpravy altánu a odpočinkové zóny” se společností MaD Projekt s.r.o.

5/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje objednávku OV KSČM Břeclav na pronájem areálu TNS v termínu 24.8.2024.

6/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/20237/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přijetí daru od obce Kostice pro Základní školu Tvrdonice p.o. na financování pořízení varného kotle.

8/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Základní školy Tvrdonice o povolení vyřazení majetku dle přiloženého seznamu.

9/27R/2023 Rada obce Tvrdonice rozhoduje že výměna svítidel v knihovně bude zařazena do rozpočtu obce na rok 2024.

10/27R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá návrh smlouvy na likvidaci vlhčených papírových ubrousků od společnosti Market Vision s.r.o.

11/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje nákup počítačky bankovek na Poštu Partner.

12/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek číslo 2 smlouvy o dílo číslo 02-1202 uzavřenou se společností VHS Břeclav s.r.o.

13/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Šerhalka s.r.o.

14/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje odměnu za promítání filmů na Letní přehlídce filmů

15/27R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tvrdonice TJ Sokol Tvrdonice z.s. v předloženém znění.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí přehled dotačních možností na rekonstrukci běžeckého oválu na ZŠ

Tvrdonice a na rekonstrukci fotbalového hřiště.